Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowoci rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Zabezpiecz dach przed kaprysami zimy

kategoria: Temat na czasie

Polska zimia lubi zaskakiwa. Nigdy nie moemy by pewni jakie niespodzianki szykuje nam w tym roku. Sota, opady niegu czy mróz? Jedno jest pewne - aby nie dre przed nieoczekiwanymi zmianami klimatycznymi powinnimy upewni si, e nasz dom jest do nich odpowiednio przygotowany.

Oprócz sprawdzenia stanu grzejników i okiennych uszczelek, powimy sporo uwagi równie naszemu dachowi. Naprawd warto, bo to jeden z najwaniejszych elementów naszego domu - dobrze wykonany i zabezpieczony, chroni budynek i jego mieszkaców przed nawet najtrudniejszymi warunkami atmosferycznymi.

Prawidowo wykonany przegld dachu, to nie tylko sprawdzenie stanu w jakim s dachówki. Bardzo istotne jest równie oczyszczenie wszystkich rynien. Warto równie zastanowi nad zamontowaniem na dachu dodatkowych zabezpiecze, czyli potków przeciwnienych. niena czapa na dachu wyglda zim bardzo malowniczo, ale zsuwajcy si z dachu nieg moe stanowi spore zagroenie...

Przegld dachu

Eksperci Braas i RuppCeramika zalecaj regularne przeprowadzanie przegldów dachowych. Dach naszego domu powinien by trway i wytrzymay, na tyle, aby móc oprze si silnemu wiatrowi i nie ugina si pod niegiem. Co równie wane - powinien by szczelny. Niestety, zmienne warunki klimatyczne czsto mog doprowadzi do uszkodzenia jego elementów. Dlatego te, nawet jeli dysponujemy pokryciem dachowym dobrej jakoci, wskazane jest, abymy upewnili si, czy dach jest odpowienio przygotowany na ewentualne zmiany pogodowe.

Powinnimy sprawdzi stan poaci, upewni si czy jej elementy nie s zarysowane lub uszkodzone, ewentualne usterki niezwocznie naprawi, a pknite elementy wymieni. Przegld powinien obj równie okolice komina, kominków wentylacyjnych, okien poaciowych i innych zaama dachu. Pamitajmy, e nawet najmniejsze pknicia i uszkodzenia, mog przepuszcza wilgo. Wszystkie obróbki blacharskie powinny zosta zabezpieczone, tak by kady z elementów by dobrze uszczelniony. Przegld dachu powinien zakoczy si oczyszczeniem dachu ze wszelkich zanieczyszcze, gdy zamarznite licie, mech i inne mieci potrafi utrudnia odpyw wody do rynien.

Z deszczu pod rynn...

Równolegle z przegldem pokrycia dachowego warto sprawdzi system odprowadzania wody opadowej, czyli system rynnowy. Rynny, podobnie jak poa, powinny zosta dokadnie oczyszczone z zalegajcych w nich mieci. Jeli o to nie zadbamy, jesieni powstanie z nich niebezpieczne boto, które zim moe zamarzn. Zbierajcy si wewntrz rynny lód moe doprowadzi nawet do jej pknicia. Poza tym, takie „zapory" uniemoliwiaj odpyw topniejcemu niegowi. Woda, nie znajdujc normalnego ujcia, cieka po dachu i cianach budynku, tworzc brzydkie zacieki. W przypadku koszy dachowych, czyli konstrukcyjnych zaama dachu, zatkane rynny mog doprowadzi do wylania si wody poza boczne krawdzie kosza. Std mamy ju tylko jeden krok do przeciekajcego dachu oraz kosztownej i czasochonnej renowacji. Pamitajmy, e naley dokadnie sprawdzi, nie tylko same rynny, ale te stan ich zamocowa.

niena lawina

nieg na dachu to nie tylko groba uszkodzenia poaci czy zniszczenia caej konstrukcji. Nawisy niene i sople stanowi zagroenie dla przechodzcych pod nimi ludmi. Dlatego powinny by systematycznie usuwane. Idealnym sposobem zabezpieczajcym przed osuwajcym si niegiem s drabinki i potki przeciwniene. Rozdrabniaj one mas nien, dziki czemu nie spada ona na ziemi w postaci cikiej bryy. Potki chroni równie rynny i obróbki blacharskie, przed ciarem zsuwajcego si niegu. Braas i RuppCeramika w swojej ofercie posiada przeciwniene potki dopasowane do barwy i ksztatu wybranego modelu dachówki.

Przegld w rkach fachowców

Najlepszym rozwizaniem jest oddanie przegldu i ewentualnych napraw w rce dowiadczonej ekipy dekarzy. Gwarantuje nam to fachowe doradztwo, profesjonalne przeprowadzenie przegldu i wysok jako wiadczonej usugi. Na stronie www.superdekarz.pl znajdziemy spis rekomendowanych dekarzy z caej Polski.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone