Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowości rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jesteś: Aktualności / Finanse

Vat od materiałów budowlanych

kategoria: Finanse

Jak poprawnie wypełnić wniosek vzm-1?

O zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (potocznie zwanych "zwrot vat za materiały budowlane) może ubiegać się każdy kto spełnia warunki określonę ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie o. fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, zmiany w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 138, Nr 192, poz. 1382, z 2010 r. Nr 56, poz. 338). Ustawa ta wprawadza regulację ilości złożonych wniosków , i tak od dnia 1 stycznia 2008 r. wniosek można składać tylko raz w roku, a limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.
Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje każdemu kto w okresie od 1 maja 2004 r. kupił materiały budowlane na:

 • budowę budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy),
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy),
 • remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Osoba która dokonała zakupów na wyżej wymienione cele może ubiegać sie o zwrot vat, w tym, celu należy sprawdzić czy dokonane zakupy zostały objęte wyższą stawką vat po dniu 30 kwietnia 2004 r. z 7% na 22%. oraz czy zakup materiałów budowlanych nie był dokonany na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej od której został pomniejszy podatek vat.

Oczywiście osoaba ta musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa własności oraz własności tymczasowej) lub pozwolenie na budowę, jeżeli budowa domu mieszkalnego jest cały czas w toku. Osoba, która spełnia w/w przesłanki i jest jednocześnie w związku małżeńskim posiada jeden limit na odliczenie. Małżonkom, w stosunku do których orzeczono prawomocnie separacje, przysługują odrębne limity zwrotu.

Istotne jest pozostawanie w związku małżeńskim w momencie ponoszenia wydatków a nie składania wniosku.

Jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpiło po złożeniu wniosku przez jedną ze stron małżeństwa to o tę kwotę należy pomniejszyć limit zwrotu przypadający na małżeństwo.

Wypełniony wniosek vzm-1 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania wniosek należy złożyć we wskazanym urzędzie skarbowym, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej dla jednego z podatników.

 • Poprawnie wypełniony wniosek powinnien zawierać:
 • Imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania.
 • Wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek.
 • Rok rozpoczęcia inwestycji, na którą zostały poniesione wydatki.
 • Rodzaj inwestycji.
 • Wykaz faktur oraz wartości poniesionych wydatków w związku ze wskazanymi inwestycjami.
 • Kwotę zwrotu.
 • W przypadku, gdy inwestycja dotyczyła remontu, należy napisać oświadczenie jakie prace zostały wykonane w lokalu.
 • Wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu. Istnieją trzy możliwości otrzymania pieniędzy (w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty - należy pamiętać, iż kwota zwrotu realizowana za pośrednictwem poczty, w myśl art. 77b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, jest pomniejszona o koszt jej zwrotu (porto), za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)
 • Podpis osoby lub osób ubiegających się o zwrot.

We wniosku vzm-1 należy wpisać numery PKWiU materiałów nadających się do uzyskania zwrotu vat.

Numery można znaleźć tutaj:
http://www.pit.pl/att/wykaz_materialow_budowlanych.pdf
http://wyszukiwarkvzm.pl/


powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz również:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeżone