Szukaj w serwisie

Kategorie:

Wybr dachu | Remont i konserwacja dachu | Dobr pokrycia | Ile kosztuje dach | Praktyczny przewodnik

Tutaj jeste: Ekspert radzi / Wybr dachu

Super dach na wiele lat

kategoria: Wybr dachu
Super dach na wiele lat
Super dach na wiele lat

Spadzisty czy paski? Nowoczesny czy tradycyjny? Pokryty dachówk czy moe innym materiaem? Przed takimi dylematami staje coraz wicej osób, które decyduj si na budow swojego domu lub remont od dawna nie modernizowanego dachu. Dach jest jednym z najwaniejszych, ale i najtrudniejszych do zbudowania elementów domu. O jego ksztacie i materiaach z których zostanie wykonany warto pomyle ju na etapie wybierania projektu domu. Pikny i solidnie wykoczony bdzie najlepsz ozdob domu, a dla jego mieszkaców na wiele lat ochron przed deszczem i zimnem.

Rodzaj materiau, który wybierzemy do pokrycia dachu musi by uwzgldniony ju na etapie projektowania domu. Wane, aby konstrukcja i ksztat dachu wspógray z wymaganiami technicznymi stawianymi przez róne rodzaje pokry dachowych - wany jest kt nachylenia, konstrukcja i ksztat wiby dachowej.

Na rynku jest ogromny wybór pokry dachowych - od papy i pyt bitumicznych poczynajc przez blach, na niezwykle popularnej dachówce koczc. W zalenoci od rodzaju uytego do produkcji materiau moemy wybiera wród cementowych (np. Braas) i ceramicznych (np. RuppCeramika). Jedne i drugie charakteryzuj si nie tylko wysok jakoci i trwaoci, ale równie s produkowane w tak wielu ksztatach i kolorach, e bez trudu mona wybra dach w wymarzonym stylu.

Dlaczego dachówka?

Solidnie wykonany i pikny dach to dobra inwestycja na wiele lat. Dlatego coraz wicej osób decyduje si na pokrycie wykonane z dachówek lub na wymian pooonej przed laty blachy lub eternitu. Wiele osób wybiera blachodachówk ze wzgldu na jej lekko. - To fakt, blacha jest lejsza od dachówek - przyznaje Marek Podeszwa, ekspert Braas - Jednak pokrycie dachu w obliczeniach wiby stanowi niewielk cz. Wana jest równie izolacja, ciar wasny wiby, wykoczenia dachu, a take warunki atmosferyczne - wiatr, nieg i deszcz. Obcienie tymi ostatnimi zaley od strefy wiatrowej i niegowej, im wysza strefa tym wiksze obcienie. W efekcie rónice te s niewielkie i wynosz w przekroju krokwi okoo kilkunastu procent. Nie bez znaczenia jest równie fakt, e nieco wikszy ciar pokrycia dachówkowego jest gwarancj wikszej odpornoci dachu na przykad w trakcie silnego wiatru.

Dachówki mona zastosowa na niemale kadym dachu spadzistym. Najlepiej jeli dach ma od 30 do 45 stopni. Zakres stosowania dachówek jest jednak o wiele szerszy i - przy spenieniu pewnych technicznych warunków (dodatkowego mocowania powyej 65 stopni i dodatkowego zabezpieczenia poaci poniej 22 stopni) - dopuszcza si stosowanie dachówek w dachach o nachyleniu nawet od 10 do 90 stopni. - Projekty domów, a co za tym idzie dachy maj coraz bardziej skomplikowane formy - dachówki, dziki swojemu maemu formatowi wietnie dopasowuj si do wymylnych struktur, okien, lukarn, itp.

Profesjonalni i dokadni fachowcy to ekipa na wag zota. W czasach, gdy dekarze maj wiele zlece, znalezienie tych, którzy po mistrzowsku zbuduj nasz dach moe zaj troch czasu, ale nie warto go aowa. Zwrómy uwag na to, czy dekarze znaj produkty z których bd wykonywa dach. Braas i RuppCeramika patronuj szkoom przygotowujcym modych ludzi do wykonywania zawodu dekarza. Uczniowie mog liczy nie tylko na wsparcie merytoryczne ekspertów, ale równie pracuj na wszystkich produktach obu marek.

Szalestwo form i ksztatów

Producenci oferuj tak wiele ksztatów i kolorów dachówek, e na wybranie tego jedynego modelu, od którego bdzie zalee wygld naszego dachu warto nie aowa czasu. Odpowiedni wybór pozwoli nam zapewni wymarzony wygld dachu: na przykad wybierajc, pask, dachówk Tegalit (Braas) moemy osign indywidualny podkrelajcy nowoczesno styl, jeli za zdecydujemy si na przykad na Rubin (RuppCeramika) nasz dach bdzie wyrónia si klasyczn elegancj.

Na rynku jest równie ogromny wybór rónego rodzaju dachówek wykoczeniowych. - Zarówno Braas, jak i RuppCeramika oferuj kompletne systemy dachowe, w tym rónorodne dachówki ksztatowe, midzy innymi dachówki wentylacyjne, szczytowe, gsiory oraz w przypadku dachówek Braas równie mansardowe, ktowe do ukadania na zaamaniach poaci, a take przeciwniene i poówkowe. Dachówki ksztatowe i akcesoria pozwalaj na estetyczne wykoczenie dachu - mówi Marek Podeszwa. Niestety w przypadku innych pokry dachowych tak duego wyboru pozwalajcego na wykoczenie wszelkich moliwych elementów dachu nie ma, co moe by istotn przeszkod w pracach wykoczeniowych i warto o tym pamita ju na etapie planowania inwestycji.

Na nieg, deszcz i wiatr

Pokrycie dachówkowe zapewnia bardzo dobr wentylacj dachu - jest to niezwykle wane, bo w kadym domu codziennie wytwarza si pewn ilo pary wodnej. Moe ona gromadzi si w chodniejszych warstwach dachu i powodowa zawilgocenia, przez co dach nie spenia jednej ze swoich podstawowych funkcji - ochrony domu przed zimnem Tylko jej odprowadzenie do atmosfery gwarantuje waciwe zachowanie waciwoci termoizolacyjnych dachu. Warto zatem pomyle o dodatkowym zabezpieczeniu dachu przed zawilgoceniem - Braas i RuppCeramika produkuj folie i membrany (np. Divoroll) oraz specjalne dachówki wentylacyjne, a take dodatkowe akcesoria stosowane w okapie i kalenicy umoliwiajce swobodny przepyw powietrza.

Polski klimat to ciga zmienno - cztery pory roku, wahania temperatury, soce, nieg, deszcz i mrozy. Dach musi to wszystko wytrzyma i chroni dom przez dugie lata. Pokryciami, które maj najlepsze waciwoci zabezpieczajce przed niepogod s dachówki cementowe (Braas) i ceramiczne (RuppCeramika). Ich prawidowe zamontowanie daje gwarancj bardzo skutecznego zabezpieczenia przed zjawiskami atmosferycznymi. Dachówki s wielokrotnie mniej podatne na zerwanie w czasie duych wichur ni lejsze pokrycia. Sprawdzone parametry techniczne dachówek Braas i RuppCeramika w zakadowych laboratoriach powoduje, e s one zgodne z zaleceniami norm. Nie bez znaczenia jest równie fakt, e mieszkajc w domu pokrytym dachówkami w czasie deszczu syszymy tylko jego przyjemny szum, a nie efekt dudnienia kropli o blach.

Dachówki to nie wszystko

Koszty wykonania dachu to nie tylko dachówka, dlatego bdem byoby kalkulowanie jego ceny na podstawie kosztów jednego metra kwadratowego dachówki. Niezbdne jest równie uwzgldnienie dodatkowych elementów pokrycia dachu, akcesoriów dachowych i wykonania trudniejszych detali jak np. wole oko. Po podsumowaniu moe si okaza, e pozornie tasze materiay (papa, blacha) wymagaj droszej obróbki - na przykad penego deskowania lub duej iloci wkrtów do mocowania. Dachówki Braas i RuppCeramika montuje si na atach, mocujc do konstrukcji odpowiedni obliczon przez projektanta iloci klamer. Poza tym marki te oferuj pene systemy dachowe, a w swojej ofercie maj szereg akcesoriów dachowych niezbdnych do zbudowania dachu idealnego: midzy innymi wysoko paroprzepuszczalne folie wstpnego krycia, uszczelnienia, mocowania, systemy rynnowe. - Elementy systemów dachowych obu marek s do siebie idealnie dopasowane, co szczególnie istotne jest przy wykaczaniu najtrudniejszych elementów dachu - tumaczy Marek Podeszwa. - Nie naley oczywicie zapomina, e kosze, okapy, kalenice, czy poczenia pokrycia z kominami wymagaj regularnych przegldów - dodaje. Dachówki cementowe Braas objte s gwarancj przez 30 lat, natomiast ceramiczne RuppCeramika przez 20 lat.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone