Szukaj w serwisie

Kategorie:

Wybr dachu | Remont i konserwacja dachu | Dobr pokrycia | Ile kosztuje dach | Praktyczny przewodnik

Remont dachu zgodnie z prawem

Remont dachu zgodnie z prawem
Remont dachu zgodnie z prawem [fot.: Kloeber]

Drobne naprawy pokrycia nie wymagaj zgoszenia, jeeli jednak planujemy generalny remont dachu, pamitajmy o dopenieniu wszelkich formalnoci.

Przebudowa dachu to nie tylko okazja do odwieenia wygldu budynku, ale równie moliwo skorzystania z nowych rozwiza technologicznych. Przy planowaniu remontu, warto pomyle nie tylko o zastosowaniu nowoczesnych materiaów wykoczeniowych. Okres prac remontowych stwarza take dobr okazj do zainstalowania na dachu kolektorów sonecznych, które staj si coraz bardziej popularnym ródem pozyskiwania energii, a dodatkowym atutem jest fakt, e na tego rodzaju inwestycj moemy otrzyma dotacj.

Jeeli planujemy tylko naprawi pokrycie bd zainstalowa na dachu drobne elementy np. komunikacj dachow, moemy to zrobi we wasnym zakresie. Jeeli jednak planujemy wymian pokrycia lub remont obiektów zabytkowych, bdziemy musieli dopeni szeregu formalnoci. Wymiana pokrycia jest remontem, który wymaga zgoszenia w starostwie lub urzdzie miasta 30 dni przed rozpoczciem prac. W zgoszeniu naley poda zakres prac, sposób wykonywania, wykonawc, termin rozpoczcia oraz udokumentowa prawo do dysponowania nieruchomoci. Moemy rozpocz prace budowlane jeeli po 30 dniach od daty dorczenia zgoszenia do waciwego organu nie zostanie wniesiony  sprzeciw.

Sprzeciw moe by wniesiony w sytuacji, kiedy remont wymaga pozwolenia na budow lub kiedy prace budowlane naruszaj przepisy bd np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie na budow konieczne jest jeeli planujemy zmieni konstrukcj dachu: przebudowa go, nadbudowa lub zaadaptowa poddasze na cele mieszkalne. W ostatnim przypadku konieczne bdzie równie doczenie do wniosku o pozwolenie na budow, informacji o zmianie sposobu uytkowania.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, jeeli planujemy roboty budowlane w budynku zabytkowym. W takim przypadku musimy uzyska nie tylko pozwolenie na budow, ale równie pamita o tym by wszelkie prace wykonywa w porozumieniu i za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co wane wszelkie prace, mog wykonywa jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach i z praktyk w konserwacji zabytków. Kierownik takiej budowy musi mie oprócz waciwych uprawnie budowlanych, take minimum dwuletni praktyk przy pracy na obiektach zabytkowych.

Kiedy ju zadbamy o wszelkie formalnoci administracyjne, warto zadba o wybór materiaów wykoczeniowych. Najlepiej jest kierowa si wysok jakoci produktów i renom producenta, aby wyremontowany dach funkcjonowa wiele lat bez koniecznoci kolejnych poprawek, zapewniajc optymalny komfort mieszkania.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone