Szukaj w serwisie

Kategorie:

Wybr dachu | Remont i konserwacja dachu | Dobr pokrycia | Ile kosztuje dach | Praktyczny przewodnik

Remont czy naprawa dachu?

kategoria: Remont i konserwacja dachu , opracowanie: Redakcja, rdo: Braas
Remont czy naprawa dachu?
opracowanie: Redakcja, rdo: Braas

Naprawa czy wymiana? To dylemat, przed którym staje niemale kady posiadacz wiekowego domu. To, e lepiej dba, ni naprawia, wiemy wszyscy, ale z cakowit wymian dachu ciko si pogodzi. W niektórych jednak przypadkach staje si to koniecznoci. Budynek, w którym mieszkamy musi by bezpieczny i nie moe stwarza zagroenia dla jego mieszkaców.

Dom to nie tylko fundamenty, ciany czy dach. Dom to ciepo domowego ogniska, wspomnienia. Rzeczy bezcenne. Patrzc tymi kategoriami, zwaszcza w przypadku dachu, który chroni nasze domostwo, dbanie o niego jest spraw kluczow. Jego regularne przegldy, to nie jedynie kwestia estetyki, ale gównie bezpieczestwa. Remont dachu staje si niezbdny, gdy zaczyna on przecieka, ale take wówczas, gdy chcemy odwiey wizualnie jego wygld lub np., kiedy chcemy zaadoptowa strych na poddasze uytkowe.

Najbardziej naraony, dach …

Specyfik dachu jest to, e jest on wystawiony na wszelkie moliwe zagroenia (deszcz, wiatr, grad, burze, a take kwestie zwizanie yjtkami i mikroorganizmami). Nie ulega wtpliwoci równie fakt, e do szybko niestety si starzeje.

  • To rzecz najzupeniej naturalna i musi zdawa sobie z niej spraw, kady kto mieszka czy te nawet dopiero zamierza, zamieszka we wasnym domu, bowiem czeka go bdzie remont pokrycia dachowego. Mona si do tego naleycie przygotowa, zaplanowa i wybra najlepszy moment. Dbajmy o dach, okresowe przegldy wyapi drobne uszkodzenia lub nieszczelnoci, lepiej zapobiega ni leczy skutki zaniedba. Dlatego warto by tego wiadomym i nie odkada w zakamarki pamici. Czowiek uwiadomy w tej kwestii, nie zostanie niepotrzebnie zaskoczony niespodziewanymi uszkodzeniami – mówi Dariusz Nowicki, uczestnik programu Superdekarz.

Waciwa ocena

Najwaniejsz kwesti jest waciwa ocena stanu dachu. Inaczej mówic sprawdzenie, czy kwalifikuje si on jedynie do remontu, czy te naley go cakowicie wymieni.

  • Najlepiej, gdy powierzymy to fachowcom. W kwestiach tak istotnych, jak pokrycie dachu, przestrzegam przed ekipami, które znaj si na wszystkim lub oferuj znacznie odbiegajc od innych cen za usug, w tym przypadku tanio = bardzo drogo. Idealnie sprawdza si tu równie ludowe porzekado, e jeli kto jest od wszystkiego, to pewnie bdzie do niczego – komentuje Dariusz Nowicki.

W kwestii naprawy sprawa wydaje si prosta, mona bowiem naprawi dach, który jest pokryty pap, gdy przestanie by szczelny lub pojawi si na nim bble. Naprawi mona take dach pokryty dachówk, wymieniajc ich cz, naprawi rynny, jeeli tego wymagaj lub zaata pokrycie z blachy. Moliwe jest take wzmocnienie niektórych elementów wiby, ale  jedynie w przypadku, e da si tam dosta od strony poddasza.

Formalnie rzecz biorc

Kolejna rzecz to formalnoci. W przypadku prac remontowych na dachu, rzdzi nami prawo budowlane. I tak, chcc usun drobne przecieki na jego poaci, nie musimy speni adnych urzdowych formalnoci, ale kiedy chcemy przeprowadzi gruntowny remont, wówczas wymagana jest kontrola urzdnicza.

  • Remont dachu zgasza si w starostwie albo w urzdzie miasta na prawach powiatu. Remont w prawie budowlanym oznacza odtworzenie stanu pierwotnego, równie gdy uyjemy artykuów budowlanych zgoa innych ni te, które byy uywane w stanie pierwotnym – dodaje Dariusz Nowicki.

Planujc remont musimy pamita o terminach. Prawo precyzuje, i zgoszenie musi by dokonane co najmniej na 30 dni przed rozpoczciem robót

  • Warto wiedzie co powinno si w nim znale. Musimy dokadnie okreli zakres, rodzaj, a take sposób wykonania robót budowlanych, jakie zamierzamy przeprowadzi. Nie wolno take zapomnie o terminie ich rozpoczcia – wylicza Dariusz Nowicki.

Skazany na … remont

Zdrowy rozsdek, bezpieczestwo, waciwa izolacja, ale i estetyka. To kwestie brane pod uwag w przypadku dachu. I remontowa bez wtpienia trzeba go bdzie, gdy pokrycie ulego zniszczeniu, bo nic nie jest wieczne, nawet dachówka.

Oczywicie kupujc t wysokiej klasy, bdziemy mie spokój o wiele duej, ni gdybymy kupili niszej. Niemniej liczy si trzeba z tym, e dachówka kiedy straci swoje pierwotne pikno i waciwoci i trzeba bdzie zaj si wymian, np. jej czci – dodaje Dariusz Nowicki.

Uszkodzone pokrycie bdzie przecieka, a wówczas zrobi si w naszym domu wilgotno i powstanie grzyb. Ten z kolei oprócz tego, i moe by przyczyn przerónych chorób, niszczy take drewno. Jeeli mamy problem z owadami, równie prdzej czy póniej naleaoby si ich pozby.

  • I grzyb i owady potrafi prawdziwie zrujnowa  drewno, co moe wrcz doprowadzi do katastrofy budowlanej, czyli zawalenia si wiby – przestrzega Dariusz Nowicki.

Kiedy wymienia

W tej kwestii duo lepiej i atwiej maj waciciele domów pokrytych dachówk. Poniewa mona je w atwy sposób naprawi, wymieniajc jedynie te, które tego wymagaj, bez koniecznoci wymiany caoci. Chcc naprawi wikszo obróbek blacharskich, czeka nas niestety demonta, podobnie bdzie, gdy poddasze jest uytkowe, a trzeba si dosta do wiby, w celu jej naprawy czy odgrzybienia. Wówczas naley zdj cae pokrycie.

  • Niestety nie jest tak prosto, jeeli dach jest pokryty blachodachówk czy te gontem bitumicznym. W tym przypadku konieczna jest caociowa wymiana pokrycia, nie ma bowiem moliwoci wymiany jedynie jego czci – podsumowuje Dariusz Nowicki.

Zdarzaj si jeszcze budynki pokryte azbestem i tu take jestemy skazani na cakowite usunicie azbestu (obowizek narzucony przez Uni Europejsk dotyczy Polski do roku 2032). Pamitajmy równie, e usunicie azbestu trzeba powierzy firmie posiadajcej odpowiednie uprawnienia. Zdemontowany azbest naley przekaza do utylizacji.

  • Chyba, e waciciel zdecyduje si na ryzyko i bdzie chcia jedynie ograniczy pylenie, poprzez pomalowanie go specjaln mas izolacyjn – dodaje Dariusz Nowicki.

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: Braas

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone