Szukaj w serwisie

Kategorie:

Rodzaje | Wiba | Dach paski i zielony | Dach skony | Okna dachowe | Kolektory soneczne | Narzdzia | Kominy | Ocieplenie i izolacja | Wentylacja | Akcesoria dachowe i obrbki blacharskie

Polecany artyku

Ocieplenie nakrokwiowe

Ocieplenie nakrokwiowe
Ocieplenie nakrokwiowe [fot. Linzmeier]

Niewaciwa termoizolacja dachu skutkuje powanymi konsekwencjami. Uzyskujemy odwrotny od podanego efekt. Latem, kiedy chciaaby si uciec przed gorcem do chodnego domu, na poddaszu mamy prawdziw saun, za zim, gdy szukamy ciepa, na poddaszu panuj prawdziwie arktyczne warunki.

Nie powinno to dziwi, dach to bowiem ta cz naszego domu, przez któr, gdy brakuje odpowiedniej izolacji, potrafi ucieka nawet 20% ciepa. Statystyka zatrwaajca, biorc pod uwag choby rosnce ceny ogrzewania.

 

linzmeier_ocieplenie-poliuretanlinzmeier_ocieplenie-poliuretan

ledmy rynkowe nowoci

Na rynku akcesoriów dachowych pojawia si co rusz sporo nowoci. Warto go ledzi, by nie pomin ciekawych rozwiza, które mona wykorzysta przy budowie swojego domu.

  • Jaki czas temu na rynku pojawiy si  poliuretanowe ocieplenia nakrokwiowe w postaci pyt i bez wtpienia warto rozwin ten wtek. Marka Braas ma w swojej ofercie ocieplenia nakrokwiowe DivoDamm. S to pyty o wymiarach 1x2,4m i grubociach od kilku do kilkunastu centymetrów – mówi Jakub Krzemiski, Doradca Techniczny Braas RuppCeramika, marek patronujcych programowi Superdekarz.

Podstaw zalet tych produktów jest monta. Ukada si je na krokwiach, a czy si je na pióro i wpust.

  • Skutkuje to redukcj, do absolutnego minimum, mostków termicznych, tak czstych przy tradycyjnej midzykrokwiowej metodzie ocieplania dachów – dodaje Jakub Krzemiski.

Kolejnym atutem poliuretanowych pyt jest wspóczynnik Lambda  (przewodzenie ciepa)  wynoszcy 0,024.

  • Dla porównania materiay tradycyjne osigaj poziom 0,035 – 0.040. Oznacza to, e przy zastosowaniu nakrokwiowych pyt izolacyjnych z poliuretanu o gruboci powiedzmy 120 mm, uzyskamy ten sam efekt (wspóczynnik przenikania ciepa U=0,19 ), jak przy uyciu tradycyjnej weny o gruboci mniej wicej 200 mm. Zastosowanie ocieplenia na krokwiach ma jeszcze jeden ciekawy aspekt, aspekt estetyczny. Dziki nim, mona bez problemu wyeksponowa we wntrzu drewnian konstrukcj, co daje architektom nowe moliwoci aranacyjne – wylicza Jakub Krzemiski.

Co istotne take,  pyty poliuretanowe nie wchaniaj wilgoci i nie oddychaj. Przegroda dachowa zatem „nie oddycha”, jak to ma miejsce przy budowaniu jej w sposób tradycyjny, czyli od wewntrz pozostaje szczelna paroizolacja, potem wena, a na górze oddychajca membrana.

  • Rónica w rozwizaniu problemu polega na tym, e w przypadku zastosowania na dachu pyt poliuretanowych naley dokadnie przemyle wentylacj w domu, a najlepiej zaprojektowa wentylacj mechaniczn. Tymczasem w domu z dachem „oddychajcym” wentylacja grawitacyjna, nad któr nie mamy adnej kontroli zazwyczaj wystarczaa – porównuje Jakub Krzemiski.

Optymalna temperatura zim i latem

Za prawidow termoizolacj dachu stoj dwa czynniki, które odgrywaj kluczow rol – dobry materia izolacyjny i pokryciowy.

  • Koniecznie trzeba zwróci uwag na sposób wykonania izolacji przez fachowców – w przypadku poddasza uytkowego powinna by ona dwuwarstwowa, a take na rodzaj uytych do tego celów materiaów. Jeeli zostan popenione jakie bdy, odbij si one na mieszkacach domu. I tak, np. jeli dach zosta zbyt mao ocieplony, wówczas liczmy si z tym, e latem poddasze bdzie duszne i gorce, a zim panowa tam bdzie chód. Wstawianie klimatyzatorów i monta dodatkowych urzdze cieplnych (kaloryfery, piecyki) generuje dosy wysokie koszty. W parze z bezbdnie zrobion izolacj musi i wybór odpowiedniego materiau pokryciowego. Najlepiej sprawdzi si dachówka, zarówno betonowa, jak i ceramiczna. Zastosowana wraz ze skutecznym ociepleniem, pozwoli nie tylko ograniczy straty ciepa w zimie, ale równie ochroni przed nadmiernym przegrzewaniem si pomieszcze w czasie lata. Dachówka te duo wolniej si nagrzewa podczas upaów ni np. blachodachówka – mówi ukasz Budzyski, laureat branowego programu Superdekarz.

 

Kosz z obustronnym naciciem. Fot. Braas

Okap bez wypustu. Fot. Braas

Kalenica z obustronnym naciciem. Fot. Braas Okap z wypustem. Fot. Braas

Komu powierzy to zadanie?

S takie elementy domu, które wymagaj prawdziwego speca. Do nich bez wtpienia naley dach, dlatego wszelkie sprawy z nim zwizane powinien bra w swoje rce specjalista.

  • Dach to newralgiczna cz domu i bez dwóch zda musi si nim zaj dekarz. Wykonuje on bowiem, konserwuje, a take naprawia jeden z najistotniejszych elementów naszych domów, czyli poszycie dachu. Dlatego tak wanych, bo to ta cz, która bezporednio chroni je przed wszelkimi wpywami atmosferycznym – mówi Bogdan Kalinowski, finalista ogólnopolskiego programu branowego SUPERDEKARZ.

Dach jest skomplikowan i trudn do wykonania konstrukcj. Dlatego nie kady, a jedynie specjalista w tej dziedzinie powinien podejmowa si jej wykonania. Popeni bdy mona w zasadzie na kadym etapie jego wykonywania, co grozi bardzo powanymi konsekwencjami.

  • Mona popeni bdy zarówno w samej konstrukcji dachu, a take pod jego pokryciem i nad nim. Niestety zdarzaj si tak znaczce wady konstrukcyjne, e mog grozi nawet zawaleniem si dachu. Jeeli nie jestemy pewni tego, co wykona nasz dekarz, moemy zamówi specjaln ekspertyz u rzeczoznawcy. Warto te wiedzie, e budynek, który bdzie mia tak race bdy konstrukcyjne, nie zostanie dopuszczony do uytkowania, dopóki waciciel ich nie usunie – dodaje Bogdan Kalinowski.

Wykonanie waciwiej izolacji, która jest elementem kluczowym w naszym domu naley wanie powierzy fachowcom. Bdziemy mieli wówczas pewno, dobrze wydanych pienidzy, ale take pewno, e ta inwestycja kiedy si na pewno zwróci. Eksploatujc w póniejszych latach dom, zauwaymy zapewne oszczdnoci na ogrzewaniu zim, a latem unikniemy koniecznoci schadzania pomieszcze.

Szczyt dachu z wypustem. Fot. Braas Szczyt dachu bez wypustu. Fot. Braas
Przejcie przez dach - komin. Fot. Braas Przejcie przez dach - kominek wentylacyjny. Fot. Braas


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone