Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowoci rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Lukarna na poddaszu

kategoria: Temat na czasie
obrazek aktualnoci
Lukarna na poddaszu [fot.: MS Wicej ni Okna]

Lukarna, obok okien poaciowych, stanowi jeden z najbardziej popularnych sposobów na owietlenie poddasza. Wybór midzy tymi dwoma rozwizaniami wpywa zarówno na bry budynku, architektur wntrza, jak i ilo wiata wpadajcego na poddasze. Jakie s wady i zalety lukarny?

Lukarna jest rodzajem nadbudówki w dachu domu, z umieszczonym w cianie frontowej oknem dowietlajcym poddasze. Ten element architektoniczny moe przybiera rónorodne formy. Lukarny róni si rozmiarem, iloci i ksztatem zamontowanych okien oraz konstrukcj osadzonego nad ni dachu (np. dach paski, dwu- oraz trzyspadowy).

Specyficznym i bardzo dekoracyjnym typem lukarny jest wole oko. Poprawne wykonanie tego elementu jest jednak stosunkowo trudne i wymaga od wykonawcy wikszego dowiadczenia i precyzji, co wie si take z wyszymi kosztami. W odrónieniu od tradycyjnej lukarny zadaszenie wolego oka pynnie przechodzi w pokrycie caego budynku. Dziki temu jego konstrukcja przybiera charakterystyczny ukowaty ksztat, stanowic efektown ozdob poaci dachu. W ciance frontowej wolego oka najczciej umieszcza si okna okrge, owalne lub zwieczone ukiem.

Lukarna stanowi efektowne urozmaicenie poaci dachu, jednoczenie pozwalajc na szersze moliwoci aranacji poddasza. W porównaniu do okien poaciowych jest jednak wybierana rzadziej - gównie ze wzgldu na do wysok cen montau oraz mniejsz uniwersalno zastosowania.

  • Z reguy wstawia si je w budynkach o stromych dachach (kt nachylenia powyej 45°), w których wysoko cianek kolankowych wynosi co najmniej 1 m - wyjania Szymon Spoczyski, partner firmy MS wicej ni OKNA.

Lukarna typu wole oko. Fot.: MS Wicej ni Okna

W porównaniu do okien poaciowych przepuszczaj one niemal dwukrotnie mniej wiata, jednak inwestorzy kieruj si w ich przypadku innym kryterium tj. ich estetycznym wygldem. Dziki lukarnom mona urozmaici fasad obiektu, nadajc jej unikalny charakter. Zapewnia to m.in. du dowolno w zakresie doboru gabarytów czy ksztatu stolarki okiennej, na co nie pozwalaj inne rozwizania na poddaszach. Zastosowanie lukarny pozwala take na bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni uytkowej poddasza w stosunku do okien poaciowych. Sama w sobie stanowi te bardzo urokliwy element architektoniczny, który warto wiadomie zastosowa w aranacji wntrza.

Decyzj o wyborze lukarny powinnimy podejmowa ju na etapie projektu, poniewa ewentualne póniejsze jej wstawienie bdzie wymagao nowego pozwolenia na budow, a w niektórych przypadkach równie podwyszenia dachu. Istotn kwesti jest tutaj funkcja pomieszczenia. Jeeli nie bdzie ono wykorzystywane na co dzie i bardziej ni na dobrym owietleniu zaley nam na wygldzie budynku, to jest to suszne rozwizanie.

  • Chcc uzyska jak najlepsze warunki owietleniowe, naley maksymalnie zmniejszy liczb lukarn, jednoczenie zwikszajc ich powierzchni przeszklenia – mówi Szymon Spoczyski, partner firmy MS wicej ni OKNA.
  • To znacznie tasze rozwizanie, a przy tym pozwala nam zagospodarowa dodatkow przestrze. Wielko szyb w wietle ocienicy powinna by równa min. 1/8 metrau podogi. Warto jednak wiedzie, e w przypadku poddaszy stosuje si nieco inny sposób mierzenia, bo uwzgldniamy tylko te czci pomieszczenia, gdzie wysoko sufitu wynosi co najmniej 190 cm – dodaje ekspert.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone