Szukaj w serwisie

Kategorie:

Rodzaje | Wiba | Dach paski i zielony | Dach skony | Okna dachowe | Kolektory soneczne | Narzdzia | Kominy | Ocieplenie i izolacja | Wentylacja | Akcesoria dachowe i obrbki blacharskie

Tutaj jeste: ABC dachu / Kolektory soneczne

Kompletne technologie solarne firmy Schuco

kategoria: Kolektory soneczne
Kompletne technologie solarne firmy Schuco
Kompletne technologie solarne firmy Schuco

Podnoszenie efektywnoci energetycznej budynków sakralnych i poytku publicznego, takich jak budynki parafialne czy szkoy, wymaga wydajnych i bezawaryjnych technologii, które przynios zwrot kosztów poniesionych na inwestycj w jak najkrótszym czasie. Gwarancj osignicia oszczdnoci, a co za tym idzie zysków ekonomicznych, jest kompleksowa oferta od jednego producenta. Schüco ju dzisiaj oferuje kompletne rozwizania do pozyskiwania energii w postaci prdu lub ciepa.

Odpowiedni dobór wszystkich materiaów budowlanych stanowi bezwzgldny warunek opacalnoci inwestycji. Jednak aby wybra waciwie, trzeba mie z czego wybiera. Najszersz ofert systemów solarnych na polskim rynku stanowi propozycja asortymentowa firmy Schüco. Ponad 1000 produktów do instalacji termalnych i podobna liczba elementów do budowy kompletnych systemów fotowoltaicznych sprawiaj, e mówic o Schüco uywamy okrelenia - producent systemów solarnych, z naciskiem na sowo „systemów". Schüco, producent kompletnych systemów solarnych oraz energooszczdnych systemów okien drzwi i fasad, posiada najszersz na rynku ofert wyznaczajc nadzwyczaj wysokie standardy jakociowe.

Fotowoltaika na miar potrzeb

Jednym z najwaniejszych kosztów utrzymania obiektów poytku publicznego jest owietlenie, które gra wan rol zwaszcza w miejscach ekspozycji zabytkowych dzie sztuki. Cz zapotrzebowania na energi elektryczn mona pokry cakowicie darmow energi solarn generowan przez cienkowarstwowe moduy fotowoltaiczne Schüco Pro Sol TF, które dodatkowo mog peni funkcje wielkowymiarowych przeszkle lub ochrony przeciwsonecznej. Mog osiga due rozmiary, nawet 2,20 m x 2,60 m (5,7 m²) a jednoczenie cechuj si idealnie jednakow struktur, dajc harmonijny wygld szklanej tafli. Moduy wystpuj w rónych stopniach przeziernoci, dlatego mog by instalowane w strefach przeziernych i nieprzeziernych fasad w postaci póprzeziernych, ciepych szyb zespolonych lub nieprzeziernych wypenie tworzc niepowtarzalne kompozycje. Interesujcy efekt architektoniczny o wygldzie mozaiki mona uzyska umieszczajc w poszczególnych moduach ogniwa o zrónicowanym stopniu przeziernoci.

Przy zastosowaniu moduów póprzeziernych wntrza s owietlane wystarczajc iloci wiata, za system peni dodatkowo rol osony przed nadmiernym nasonecznieniem oraz przegrzewaniem pomieszcze.

Uzyskanie maksymalnych oszczdnoci wydatków na ogrzewanie i chodzenie wymaga dodatkowo zastosowania wysoko izolowanych termicznie systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych. Cienkowarstwowe ogniwa w systemie Schüco ProSol TF osigaj wysokie uzyski, nawet przy rozproszonym wietle i wysokich temperaturach moduów. Przemylane rozwizanie wraz z doskonale dopasowanymi akcesoriami montaowymi umoliwia optymalizacj kosztów, planowania oraz szybk instalacj.

Kolektory na kady budynek

Wiee kocielne czy spadziste dachy nowoczesnych budynków przykocielnych to idealne miejsce na monta kolektorów sonecznych, umoliwiajcych darmowe podgrzewanie wody i wspomaganie centralnego ogrzewania np. domów parafialnych czy salek katechetycznych. Ofert firmy Schüco wyróniaj zupenie niepowtarzalne moliwoci zabudowy kolektorów. Produkty Schüco mog by standardowo montowane na powierzchni dachu lub w poaci dachu skonego. Jeli jednak dach budynku nie posiada idealnego nachylenia i orientacji, warto sign po kolektor do zabudowy w daszek osonowy lub w elewacj. W ofercie Schüco znajduje si równie rozwizanie dedykowane budynkom o paskich dachach, które nie musz ju by szpecone niezgrabnymi stelaami. Wszystkie elementy konstrukcyjne speniaj najwysze wymagania wytrzymaociowe i estetyczne. Kolektory Schüco montuje si w prosty sposób za pomoc mocnych a zarazem nie rzucajcych si w oczy specjalnych ram i czników.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone