Szukaj w serwisie

Kategorie:

Rodzaje | Wiba | Dach paski i zielony | Dach skony | Okna dachowe | Kolektory soneczne | Narzdzia | Kominy | Ocieplenie i izolacja | Wentylacja | Akcesoria dachowe i obrbki blacharskie

Tutaj jeste: ABC dachu / Rodzaje

Jaki dach w projekcie gotowym?

kategoria: Rodzaje
Jaki dach w projekcie gotowym?
Jaki dach w projekcie gotowym? [fot.: Roben]

Wybierajc gotowy projekt, powinnimy zwróci uwag na zaplanowane przez architekta pokrycie oraz ksztat i typ dachu, aby nie tylko podoba nam si pod wzgldem estetycznym, ale take odpowiada wymogom lokalizacji dziaki

Pracownie architektoniczne oferuj inwestorom tysice projektów gotowych, z szerok gam rozwiza estetycznych i technologicznych. S one tak opracowane, by odpowiada rónym budetom, rozmiarom dziaki oraz gustom. Wybór projektu nie jest jednak atwym zadaniem, poniewa trzeba wzi pod uwag bardzo wiele czynników. Poza rozkadem pokoi czy wielkoci garau musimy take pomyle o tym, jaki ksztat i typ dachu wybra. Jest to jedna z najbardziej widocznych czci domu, powinien wic podoba si inwestorom, ale poza kryterium estetycznym nie wolno zapomina o zagadnieniach takich, jak rodzaj pokrycia dachowego czy przystosowanie ksztatu dachu do warunków panujcych w miejscu, gdzie pooony bdzie dom.

Po pierwsze - pokrycie

Przegldajc katalogi z projektami gotowymi, rzadko zwracamy uwag na to, jakie pokrycie zostao zaplanowane przez architekta. Tymczasem to wanie materia pokryciowy determinuje trwao oraz wygld dachu, a take mniej oczywiste zagadnienia, takie jak temperatura i poziom haasu na poddaszu. Dlatego warto zdecydowa si na materia wytrzymay, odporny na dziaanie warunków atmosferycznych, mrozoodporny i dugowieczny. Wymogi te spenia m.in. dachówka ceramiczna. Co wicej, to wanie od materiau pokryciowego i waciwie zastosowanej izolacji, bdzie zalee temperatura na poddaszu - jeli nie chcemy, by latem byo tam gorco, a zim - by ciepo nie uciekao na zewntrz generujc wysokie rachunki za ogrzewanie, powinnimy wybra materia stosunkowo ciki, który nie pozwala na atwe przenikanie ciepego i zimnego powietrza. Najlepiej wykona to zadanie ceramika w poczeniu z ociepleniem z weny mineralnej o odpowiedniej gruboci. Zapewniona w ten sposób termoizolacja idzie w parze izolacyjnoci akustyczn, która jest niezwykle istotna dla komfortu mieszkania. Kady, kto mia sypialni na poddaszu uytkowym wie, jak uciliwy moe by odgos padajcego deszczu, jeli dach pokryty jest lekkim materiaem takim jak blacha...

Pokrycie determinuje ksztat wiby

Kiedy inwestorzy podejm ju decyzj, jakie pokrycie dachowe najlepiej speni ich oczekiwania, musz pod tym ktem przyjrze si projektom gotowym. Wikszo z nich z góry okrela bowiem typ materiau, który bdzie zastosowany do pokrycia dachu, poniewa ma to istotny wpyw na rozwizania technologiczne, w tym przede wszystkim przekrój krokwi i innych elementów wiby. Niektóre typy dachu bardzo ograniczaj wybór pokrycia - wymagajcy jest tu szczególnie dach paski. Projekt zawiera wytyczne, które obowizuj póniej zarówno inwestora, jak i dekarzy. W trakcie budowy nie powinno si bez konsultacji z architektem lub konstruktorem zmienia pokrycia dachowego, poniewa moe to wymaga przeksztace w konstrukcji wiby. Podobnie z innymi elementami - inwestor nie moe np. na wasn rk doda lukarny czy przeduy poaci, nawet o jedn dachówk. Jeli projekt zosta samowolnie zmodyfikowany i w trakcie budowy pojawi si bdy, inwestorzy nie bd mieli podstaw do dochodzenia swoich racji ani w sdzie, ani u ubezpieczyciela.

Koszty

Tak jak w przypadku kadej inwestycji, wany jest równie przeznaczony na budow budet. Naley przy tym pamita, e im bardziej skomplikowana forma, tym wiksze koszty realizacji. Dach charakteryzujcy si ma liczb paszczyzn, rzadszym wystpowaniem zaama poaci oraz ograniczeniem elementów ozdobnych, pozwoli na zmniejszenie nakadów finansowych. Drosze bdzie natomiast wykonanie dachu wielopaszczyznowego, ze wzgldu na wiksz ilo materiaów potrzebnych do wykoczenia kalenicy i koszy. Wanym punktem w kosztorysie s równie rónego rodzaju elementy konstrukcyjne, takie jak lukarna lub wole oko, wymagajce zastosowania dodatkowych materiaów uszczelniajcych i wikszego nakadu pracy przy obróbce. Stopie skomplikowania poaci dachowej wie si równie z koniecznoci zakupu odpowiedniej iloci oraz typu akcesoriów wykoczeniowych. Przykadowo, do wykoczenia dachów jednospadowych potrzebne s standardowe i skrajne dachówki pulpitowe. Natomiast im prostszy projekt, tym mniej rodków bdziemy musieli przeznaczy na zakup dachówek specjalnych, m.in. dachówek skrajnych lub dwufalowych, stosowanych przy zakoczeniach krawdzi.

Lokalizacja budynku te jest wana

Kolejna istotna kwestia to panujce w miejscu zaplanowanej budowy warunki klimatyczne. Jeli budynek pooony jest na otwartej przestrzeni, np. midzy dwoma fragmentami lasu, trzeba liczy si z wystpowaniem bardzo silnych podmuchów wiatru oraz duych opadów niegu i deszczu. - W takich okolicznociach zaleca si wybranie projektu ze stosunkowo stromym dachem, a take wykonanie szczelnego podkadu, np. penego deskowania pokrytego pap lub specjaln foli - radzi Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben. Ponadto, jeli dom pooony jest blisko lasu, dach jest szczególnie podatny na porastanie mchem. Warto wtedy pomyle o dachówkach angobowanych, a jeszcze lepiej - pokrytych glazur, poniewa s najbardziej odporne na to zjawisko dziki swej gadkiej powierzchni, która pozwala na samooczyszczanie si dachówek przy kadych opadach deszczu. Jeli na etapie wybierania projektu wemiemy pod uwag tych kilka podstawowych kwestii, przez dugie lata bdziemy cieszy si dachem speniajcym wymagania nasze oraz miejsca, gdzie pooony jest dom.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone