Szukaj w serwisie

Kategorie:

Wybr dachu | Remont i konserwacja dachu | Dobr pokrycia | Ile kosztuje dach | Praktyczny przewodnik

Tutaj jeste: Ekspert radzi / Dobr pokrycia
Polecany artyku

Gwarancja na dach

kategoria: Dobr pokrycia , Rafa Kuczyski, Blachy Pruszyski
Gwarancja na dach
Gwarancja na dach. Rafa Kuczyski, Blachy Pruszyski

Budowa nowego dachu albo wymiana pokrycia to inwestycje, które wi si ze znaczcymi dla domowego budetu kosztami. Warto zwraca uwag nie tylko na zalety, parametry czy moliwo zastosowania danego materiau budowlanego, ale take warunki gwarancji. Niestety czsto o tym zapominamy.

Regulacje prawne w zakresie gwarancji znajdziemy w Ustawie o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. W myl jej zapisów, gwarancja udzielana jest przez producenta (gwaranta) i dotyczy jakoci sprzedawanego produktu. Gwarant dobrowolnie zobowizuje si do spenienia odpowiednich wiadcze, w przypadku ujawnienia si w okresie gwarancyjnym wad fizycznych produktu. Warto doda, i jest to dobrowolna deklaracja i moe ni zosta objta np. tylko jedna cecha produktu.

W praktyce jedynymi dokumentami, które daj nam podstaw do dochodzenia swoich praw s karty gwarancyjne, wystawiane przez producenta oraz umowa kupna - sprzeday.

Karta gwarancyjna

W przypadku dokumentu gwarancyjnego, przepisy prawa zostay unormowane tylko w okrelonym zakresie. Ustawa nakada obowizek zawarcia w niej nazwy i adresu gwaranta, zasigu terytorialnego jaki obejmuje gwarancja oraz okresu jej obowizywania. aden dokument gwarancyjny nie okrela zatem trwaoci materiau budowlanego (czyli czasu od procesu produkcji do cakowitego zuycia materiau), a tylko okres, w którym producent lub sprzedawca odpowiadaj za jego odpowiedni jako.

  • Renomowane produkty posiadaj certyfikaty i aprobaty techniczne. Warto o nie pyta w momencie podejmowania decyzji o zakupie danego materiau - mówi Rafa Kuczyski z firmy Blachy Pruszyski. 

Posiadanie dokumentu potwierdzajcego gwarancj (z którym koniecznie musimy si zapozna), daje nam moliwo reklamacji.
Nie zawsze winny sprzedawca. Bywa tak, e odpowiedzialno za zy stan produktu ponosi klient. W takiej sytuacji gwarancja moe zosta nieuznana. Warto zatem stosowa si do szczegóowych wytycznych producentów oraz instrukcji. Na co zwróci uwag w szczególnoci?

  • Monta produktu naley powierza profesjonalnym ekipom budowlanym. Powinnimy te pamita o waciwym skadowaniu oraz transporcie. Niezastosowanie si do zalece producentów, moe by bowiem przyczyn uszkodzenia materiau - mówi Rafa Kuczyski z firmy Blachy Pruszyski.

Dua konkurencja na rynku budowlanym sprawia, e producenci chcc przycign klientów, deklaruj bardzo dugie okresy gwarancyjne. Przy zakupie np. blachodachówki warto przyjrze si kilku szczegóom:

  • jakie cechy produktu objte s gwarancj,
  • czy producent przeprowadza badania jakoci materiaów, które poparte s odpowiednimi certyfikatami,
  • czy sam produkuje czy zleca innej firmie wykonanie materiaów,
  • czy do produktu doczona jest instrukcja montau bd skadowania materiau.

zdjecie
Gwarancja na dach [fot.: Blachy Pruszyski]
Gwarancja to nie wszystko

Prawo nie nakada obowizku wystawienia dokumentu potwierdzajcego gwarancj na dany materia. Sprzedawca odpowiada jednak za niezgodno towaru z umow o ile zostanie ona stwierdzona w okresie do dwóch lat od wydania produktu kupujcemu. W przypadku materiaów dachowych wady czsto ujawniaj si wanie w tym czasie.

Budowa domu to inwestycja niezwykle kosztowna i czasochonna. Aby ustrzec si przed ewentualnymi problemami lepiej od razu zrezygnowa z zakupu produktów pochodzcych z nieznanego róda i od nieznanego nam producenta – nawet jeli za te markowe bdziemy musieli zapaci nieco wicej. Podobnie powinnimy postpi w przypadku ekip budowlanych – zanim zdecydujemy si na konkretn firm, warto zasign opinii u osób, które ju korzystay z ich usug . W przeciwnym wypadku moe si okaza, e zamiast oszczdnoci na które tak bardzo liczylimy, pojawi si dodatkowe koszty. Nie mówic o przestoju na placu budowy.

autor: Rafa Kuczyski, Blachy Pruszyski

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone