Szukaj w serwisie

Kategorie:

Rodzaje | Wiba | Dach paski i zielony | Dach skony | Okna dachowe | Kolektory soneczne | Narzdzia | Kominy | Ocieplenie i izolacja | Wentylacja | Akcesoria dachowe i obrbki blacharskie

Tutaj jeste: ABC dachu / Dach skony

Dachowy elementarz - krok po kroku

kategoria: Dach skony
Dachowy elementarz - krok po kroku
Dachowy elementarz - krok po kroku

Dach to dla wikszoci z nas konstrukcyjna zagadka i dopiero, gdy podejmiemy decyzj o budowie domu, zaczynamy zgbia temat zwizany z jego budow. Na co zwróci szczególn uwag, aby nie popeni bdu w wyborze dachówek, akcesoriów, a take wiedzie, o co zapyta nasz ekip?

Czy zdajemy sobie spraw, z czego musi si skada dach, by spenia swoje funkcje i adnie wyglda? Oto may elementarz stromych dachów...

O jego urodzie decyduje ksztat i kolor dachówki natomiast funkcjonalno i trwao zaley w gównej mierze od tego, co znajduje si pod dachówkami. Warto wybiera produkty, które nie tylko si nam podobaj, ale speniaj kryteria niezbdne do zbudowania dachu, który bdzie nam suy przez wiele lat.

Ju na etapie konstruowania wiby dachowej, czyli krgosupa dachu musimy wiedzie, z jakich materiaów wykonany bdzie dach i jaki uytek zrobimy ze znajdujcego si pod nim poddasza.

Patrzc na konstrukcj poaci dachowej od spodu, najpierw ukadana jest warstwa paroizolacyjna, nastpnie termoizolacyjna, a na krokwiach tzw. warstwa wstpnego krycia, czyli rónego rodzaju membrany. - Membrany s ukadane bezporednio na krokwiach albo na deskowaniu w zalenoci od wybranego rozwizania. Dopiero na tak przygotowanej warstwie wstpnego krycia dekarz mocuje kontraty i aty, a na nich dachówki betonowe lub ceramiczne - mówi Marek Podeszwa, doradca Braas RuppCeramika.

Aby dach chroni, oddycha i nie przemaka

Niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji dachu za pomoc szczelin zapewniajcych wlot powietrza w okapie, przepyw powietrza pod poaci i wylot w kalenicy lub narou. - Zadaniem dobrze skonstruowanego dachu jest odprowadzenie do systemu rynnowego, przy pomocy kanau wentylacyjnego wilgoci kondensacyjnej, wody z ewentualnych przecieków lub roztopionego niegu, który zosta wdmuchnity pod dachówki. Kana wentylacyjny, a wic przestrze pomidzy pokryciem a foli dachow ma swój pocztek w okapie, a zakoczenie w kalenicy (w przypadku foli niskoparoprzepuszczalnej lub deskowania z pap niezbdny jest drugi kana pomidzy foli a termoizolacj, zwany dolnym kanaem wentylacyjnym). Naley zwróci szczególn uwag na prawidowe wykonanie tych elementów dachu, jak równie na rodzaj niezbdnych do ich wykonania akcesoriów dachowych - mówi Marek Podeszwa. Marki Braas czy RuppCeramika posiadaj omawiane elementy wentylacyjne w ofercie do produkowanych przez siebie modeli i kolorów.

Kolejn warstw dachu jest izolacja termiczna, która ma za zadanie utrzyma ciepo w domu. Warstwa paroizolacyjna ma za zadnie utrzyma je w suchoci - wilgotna wena szklana lub kamienna nie spenia swojej roli w sposób waciwy. Co wicej, ze zabezpieczenie warstwy termicznej, czyli niewaciwe pooenie warstwy paroizolacyjnej doprowadza w konsekwencji do zniszczenia konstrukcji dachu. Kolejna warstwa, ostatnia przed pooeniem dachówki, to tzw. warstwa wstpnego krycia.

- Membrana dachowa chroni to, co znajduje si poniej przed dostaniem si wody, niegu i kurzu, a z drugiej strony odpowiedzialna jest za dodatkow izolacj ciepln i wydalanie niepotrzebnej wilgoci - zaznacza Marek Podeszwa. - Na rynku w maju tego roku pojawiy si dwie innowacyjne membrany marki Braas: Divoroll Clima+ S i Divoroll Maximus S. Posiadaj one innowacyjny system mocowania na samoprzylepne paski. Divoroll Clima+ S ma unikaln powok refleksyjn, która odbija a do 83% ciepa promieni sonecznych - w lecie obnia ilo ciepa wnikajcego przez dach, a do 21%, a w zim zatrzymuje nawet do 30% ciepa uciekajcego przez dach do atmosfery. Divoroll Maxium S wyprodukowana jest natomiast z wyjtkowej wókniny, która jest niezwykle odporna na rozdzieranie. Jej parametry techniczne to niska warto oporu dyfuzyjnego (Sd< 0,08), która zmniejsza ryzyko zwizane z problemami kondensacji.

Dach - misterna ukadanka

W kocu przyszed czas na pooenie ostatniej warstwy dachu, czyli dachówki. - To, jak ostatecznie wyglda nasz dach, to wynik wielu skadowych: technologicznie i kolorystycznie dopasowanych dachówek oraz obróbek blacharskich, a take wspógrajcego z reszt orynnowania. Dlatego wanie polecamy kompletne systemy dachowe, które firma Monier jako jedyny na polskim rynku producent proponuje w tak szerokiej gamie modeli i kolorów - mówi Marek Podeszwa.

Tradycyjnie i nowoczenie

Niezalenie od tego czy wymarzylimy sobie domek w tradycyjnym stylu, czy nowoczesn will, znajdziemy dachówki, których kolor i ksztat bdzie nam odpowiada. Wród dachówek betonowych Braas znajduje si model Reviva, przypominajcy klasyczn karpiówk. Model ten nadaje si zarówno na obiekty nowowybudowane, ale take wietnie spenia swoj rol przy remontach dachów. W sprzeday dostpny jest midzy innymi w oryginalnym rustykalnym kolorze. Modele Batycka, Romaska i Tegalit wyprodukowane s w innowacyjnej trzywarstwowej technologii Cisar, która zapewnia wiksz odporno na dziaanie warunków atmosferycznych oraz trwao kolorów. Intensywno barwy w przypadku dachówki Greckiej i Celtyckiej gwarantuje powoka Lumino. Dachówki ceramiczne RuppCeramika wyróniaj si wyjtkowym na polskim rynku barwieniem w masie. Dziki temu poa dachu ma intensywny kolor nawet w miejscu obróbek dekarskich, czyli w miejscu, w którym dachówka jest przycinana. RuppCeramika ma w swojej ofercie propozycje zarówno dla tradycjonalistów, czyli karpiówki - modele Opal i Opal obkowany jak i osób cenicych nowoczesny design - pask dachówk Turmalin. RuppCeramika proponuje dwie dachówki przesuwne: Rubin 13V oraz wielkoformatowy Rubin 11V.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone