Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowoci rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Co na dach: kolektory czy panele?

kategoria: Temat na czasie
obrazek aktualnoci
Co na dach: kolektory czy panele?

Pozyskiwanie energii ze Soca dla wasnych potrzeb jest moliwe zarówno dziki panelom fotowoltaicznym jak i kolektorom sonecznym. Jednak oba urzdzenia do wytwarzania energii znaczco si od siebie róni wygldem, budow jak i sposobem pozyskiwania oraz przetwarzania energii. Warto zatem wiedzie w jaki sposób dziaaj oba narzdzia oraz co je od siebie róni podczas procesu wytwarzania energii.

Czym s panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne stanowi podstawow cz instalacji fotowoltaicznej, która jest jedn z najpopularniejszych obecnie form produkcji energii ze róde odnawialnych. Wykorzystuj one energi fotonów (wizki wiata) jaka pada na ogniwa fotowoltaiczne wykonane z krzemu. W tym wypadku mona wyróni trzy rodzaje paneli fotowoltaicznych:

  • monokrystaliczne - s stworzone wycznie z jednego krysztau (jednego gatunku krzemu) i tym samym s bardzo wytrzymae. S one szczególnie popularne na maych powierzchniach takich jak dachy;
  • polikrystaliczne - nie maj one jednej sztywnej warstwy a s zbudowane ze sabiej uporzdkowanej warstwy krystalicznej krzemu. Jednoczenie koszt ich produkcji jest niszy ni paneli monokrystalicznych;
  • cienkowarstwowe - s one zbudowane z cienkiej warstwy krzemu. Ich cech charakterystyczn jest odporno na wysokie temperatury oraz znacznie wiksza powierzchnia jaka jest niezbdna do ich instalacji.

Panele fotowoltaiczne maj to do siebie, i do produkcji energii wykorzystuj tzw. "efekt fotowoltaiczny". Polega on na wytwarzaniu prdu staego poprzez poruszenie elektronów znajdujcych si na panelu fotowoltaicznym przez padajc pod odpowiednim ktem wizk wiata. Nastpnie z uyciem okablowania oraz inwertera prd stay moe zosta zamieniony w prd zmienny. Produkowana w ten sposób energia jest bardzo tania i moe zapewni energetyczn samowystarczalno do wybranego gospodarstwa domowego.

Czym s kolektory soneczne?

Drugim sposobem na wytwarzanie energii ze Soca jest uycie kolektorów sonecznych. Najwiksz rónic przy uyciu kolektorów sonecznych jest fakt, i mona uzyska inny rodzaj energii anieli w przypadku uycia paneli fotowoltaicznych. W odrónieniu od paneli fotowoltaicznych kolektory soneczne przetwarzaj energi ze Soca w energi ciepln.

Wytworzona w ten sposób energia cieplna moe posuy m.in do ogrzewania przydomowego basenu, ogrzewania domu, podóg, czy te wspiera prac centralnego systemu ogrzewania w gospodarstwie domowym. Warto nadmieni, i przy uyciu paneli fotowoltaicznych równie mona przeksztaci pozyskan w ten sposób energi na ogrzewania. Jednak tego typu dziaanie jest znacznie drosze co jednoczenie jest nieopacalne pod wzgldem ekonomicznym.

Cechy charakterystyczne kolektorów sonecznych

Zasada dziaania oraz budowa kolektorów sonecznych jest diametralnie inna ni w przypadku paneli fotowoltaicznych. Kolektory soneczne maj to do siebie, i pozyskana ze Soca energia jest natychmiast przetwarzana na ciepo przy uyciu absorbera. Owy absorber stanowicy integraln cz kolektorów sonecznych nagrzewa si a nastpnie przemieszcza do zbiornika akumulacyjnego. Tam z kolei nagrzewa on zgromadzon wod, która parujc oddaje ciepo do centralnego systemu ogrzewania. Nastpnie po oddaniu caego nagromadzonego ciepa nonik wraca do kolektora a cykl si powtarza.

Pod wzgldem budowy mona wyróni trzy rodzaje kolektorów sonecznych. Nale do nich:

  1. Kolektor paski - jest on zbudowany z paskiego poszycia, który tworzy absorber, instalacji sucej do wymiany ciepa oraz izolacji. W tym wypadku kolektory paskie dziel si równie na kolektory cieczowe, gazowe, a take dwufazowe;
  2. Kolektor paski próniowy - drugi rodzaj kolektora róni si od pierwszego tym, i w jego wntrzu panuje prónie (nie ma powietrza). Tym samym mona unikn utraty nagromadzonego ciepa, które w normalnych warunkach ucieka ze wzgldu na przewodzenie;
  3. Kolektor próniowo-rurowy - cech charakterystyczn trzeciego rodzaju kolektorów s szklane rurki uoone pojedynczo lub podwójnie w rzdzie. Warto jednak wiedzie, i s one mniej wytrzymae na warunki atmosferyczne.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone