Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowoci rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jeste: Aktualnoci / Finanse

Unijna dyrektywa o kredycie hipotecznym

kategoria: Finanse
obrazek aktualnoci
Unijna dyrektywa o kredycie hipotecznym

Decyzja o budowie domu lub zakupie mieszkania jest jedn z najpowaniejszych w yciu, wikszo osób nie ma wystarczajcych rodków na finansowanie tej inwestycji i zgaszaj si do banków po kredyt.

Wgiel spalany w kotach elektrowni wytwarza dwutlenek wgla, a za prawa do jego emisji trzeba sono paci. W 2008 r. pastwa Unii postawiy sobie trzy cele w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego: zwikszenie efektywnoci energetycznej o 20%, zwikszenie udziau energii ze róde odnawialnych o 20%, redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%. Cele te miay by osignite do 2020 r. Obecnie mówi si o redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30% w tym samym czasie.

Wgiel uywany jest równie w wielu procesach produkcyjnych dlatego szacuje si, e polska gospodarka za kilka lat bdzie nieopacalna, poniewa przy kadym procesie wytwarzajcym CO2 trzeba kupowa prawa do jego emisji. Obecnie polskie firmy ju przenosz produkcj poza granice UE. Redukcja emisji CO2 o 20% podniesie równie ceny prdu. Wysze ceny wytworzenia energii elektrownie przerzuc na zakady energetyczne, a te na odbiorc kocowego. Polityka klimatyczna i energetyczna UE bdzie miaa równie swoje odzwierciedlenie w procesie budowy domu.

- Ju ograniczono energochonno budynków i wprowadzono obowizek wiadectw energetycznych. Rónica kosztów w budowie domu w technologii tradycyjnej w porównaniu z pasywn bdzie stopniowo malaa, a zyski zwizane ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji ze wzgldu na droejce surowce, z pewnoci bd rosy. Archeton wychodzc na przeciw potrzebom rynku do swojej oferty wprowadzi gotowe projekty domów w kolekcji EKO, które charakteryzuj si wysokim stopniem energooszczdnoci. Ponadto nasza firma realizuje program budowy domów w nowoczesnej, energooszczdnej technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego "Dom na miar". - informuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o. - Eko, ekologia, energooszczdno - to hasa trendu tzw. zielonego budownictwa. Jest on obecnie jednym z wiodcych i znalaz take odzwierciedlenie w pracy projektantów Archetonu.

Projekty domów EKO cechuje zwarta brya, due przeszklenia elewacji nasonecznionych i propozycje stosowania alternatywnych róde energii. Zasady energooszczdnoci i ograniczania strat ciepa maj wyrany wpyw na form budynków. Brak balkonów, lukarn w dachu, minimalna wielko oraz ilo otworów okiennych i drzwiowych od strony pónocnej - wszystko to zmniejsza powierzchni ucieczki energii z wntrza mieszkania, ale te tworzy ascetyczn estetyk projektów domów Eko.

Z kolei technologia prefabrykowanego szkieletu drewnianego jest szeroko stosowana w krajach Europy zachodniej i krajach skandynawskich. Wszystkie moduy: gotowe ciany, stropy, wiba dachowa, powstaj w fabryce, w warunkach niezalenych od pogody. Jeli fundamenty zostan zbudowane w którym z ciepych miesicy, dom moe powsta nawet zim. Na plac budowy dostarczane s komplety potrzebnych elementów, nastpnie cao jest montowana na przygotowanej uprzednio pycie fundamentowej. W cigu zaledwie kilku tygodni powstaje zamknita brya budynku wraz z oknami, kominem, dachem i wykoczonymi elewacjami. Standardowym wymogiem projektowania gotowych domów jest zapewnienie im minimum stuletniej ywotnoci. Pod wzgldem solidnoci wykonania i trwaoci drewniane domy prefabrykowane s absolutnie porównywalne z domami realizowanymi w technologii tradycyjnej.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone