Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ocieplenie | Wentylacja | Aranacje | Adaptacja strychu

Tutaj jeste: Poddasze / Ocieplenie

Samodzielne docieplanie poddasza krok po kroku

kategoria: Ocieplenie
Samodzielne docieplanie poddasza krok po kroku
Przekrj przez ocieplenie poddasza [fot.: Rockwool]

Poddasze warto ociepli z wielu powodów. Zim zabezpieczamy dom przed utrat ciepa, latem zapewniamy sobie ochron przed upaami – a przede wszystkim oszczdzamy sporo na rachunkach. Czym najlepiej izolowa t przestrze i jak zabra si do pracy?

Które parametry s najwaniejsze?

Na dobry pocztek, powinnimy wybra odpowiedni materia. Na rynku dostpnych jest bardzo wiele rozwiza, rónicych si podstawowymi parametrami. Podstaw s waciwoci termoizolacyjne produktu. Przewodno ciepln oznacza si za pomoc symbolu λ (lambda)– im nisza warto parametru, tym ciesza warstwa materiau speni swoj funkcj.

Przy zakupie powinnimy zwróci uwag na odporno izolacji na wilgo. Poddasze to miejsce szczególnie naraone na kontakt z wod: o ile budujc nowy dom moemy zaoy, e pokrycie dachowe jest szczelne, przy domu ju stojcym nie moemy wykluczy ewentualnych bdów wykonawczych, czy te uszkodze powstaych w trakcie eksploatacji. Izolacja przylega bezporednio do konstrukcji dachowej, musi wic cechowa si nisk absorbcj wody – w innym przypadku ryzykujemy powstawaniem pleni i grzybów na konstrukcji drewnianej.

Jeszcze innym, równie istotnym parametrem jest odporno na ogie – bezpieczestwo zapewni moe produkt niepalny. Pomocna jest w tym przypadku klasa reakcji na ogie, wyraona w postaci tzw. Euroklasy, od A1 do F. A1 oznacza materia niepalny, klasa F odpowiada materiaom niesklasyfikowanym.

Na koniec sprawdmy sprysto izolacji. Jej wysoka warto zapewni zakleszczanie si ocieplenia midzy krokwiami, co skutecznie przeciwdziaa mostkom termicznym i podnosi szczelno izolacji.

Z racji bardzo dobrych parametrów wymienionych powyej, do ocieplania poddaszy najczciej stosuje si wen skaln. Prac mona z powodzeniem wykona samodzielnie.

Krok po kroku        

 1. Dokonujemy dokadnego pomiaru rozstawu pomidzy krokwiami.

 2. Jako ocieplenie pomidzy krokwiami uywamy weny w rolce. W tym celu rozwijamy zrolowan pyt izolacji i odmierzamy odcinki. Powinny by one dusze o ok. 2cm od rozstawu w wietle miedzy krokwiami. Docicie pyt z odpowiednim naddatkiem powoduje, e nie ma koniecznoci stosowania dodatkowego mocowania materiau za pomoc sznurków, bowiem swobodnie utrzymuje si on pomidzy krokwiami. W ten sposób zmniejszamy take ilo odpadów materiaowych.

  Mierzenie rostawu krokwi [fot.: Rockwool] Odmierzanie pyt weny mineralnej [fot.: Rockwool]

  Mierzenie rostawu krokwi
  [fot.: Rockwool]

  Odmierzanie pyt weny mineralnej
  [fot.: Rockwool]


 3. Nastpnie przystpujemy do starannego uoenia odcinków pierwszej warstwy ocieplenia pomidzy krokwiami. Jeeli w konstrukcji dachowej wystpuje poa dachowa typu szczelnego dla pary wodnej, (np. pene deskowanie z pap), naley zastosowa szczelin wentylowan gruboci 3-6cm oraz zapewni otwory wlotowe pod okapem oraz wylotowe w kalenicy dachu bd te cianach szczytowych.

  Docite z 2cm naddatkiem pyty ukadamy miedzy krokwiami - stron oznaczon do wewntrz pomieszczenia. Pierwsz warstw ocieplenia ukadamy starannie, zwracajc szczególn uwag na szczelne przyleganie pyt ocieplenia do siebie i do elementów konstrukcji poddasza (krokwie, jtki, kleszcze).

 4. Kolejny etap to monta stalowego rusztu pod okadziny poaci i stropu pod poddaszem. Ruszt skada si z wieszaków dystansowych (np. typu U) i profili nonych okadzin (np. typu C). Standardowy rozstaw wieszaków wzdu krokwi wynosi 40cm. Wedug zalece producentów okadzin, np. gipsowo-kartonowych, stosuje si te inne rozstawy wieszaków - w zalenoci od rodzaju, gruboci i iloci okadzin. Wysuniecie wieszaków ponad paszczyzn czoow krokwi umoliwia zamontowanie pod krokwiami (jtkami lub kleszczami) drugiej warstwy ocieplenia o dobranej wczeniej gruboci.

  Do wieszaków przykrcamy lub wkadamy na wcisk profile none. Montujemy je prostopadle do krokwi. Zalecamy, aby profile none przed montaem wypenia od wewntrz paskami z weny, co polepsza izolacyjno termiczn poddasza.

  Ukadanie ocieplenia [fot.: Rockwool] Monta ruszu stalowego [fot.: Rockwool]
  Ukadanie ocieplenia
  [fot.: Rockwool]
  Monta ruszu stalowego
  [fot.: Rockwool]


 5. Przystpujemy do ukadania drugiej warstwy ocieplenia: pod krokwiami, jtkami czy kleszczami, midzy profilami nonymi okadzin. W tej warstwie moemy rozprowadzi zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej.

 6. W pomieszczeniach wilgotnych o cinieniu pary wodnej powyej 13hPa (azienka, kuchnia, WC), do profili nonych okadzin montujemy dodatkowo paroizolacj. Ukadamy j na zakad i sklejamy ze sob tam dwustronnie klejc. Montujemy j od strony wewntrznej poddasza - pod ociepleniem lub stalow konstrukcj okadzin - i mocujemy tam dwustronnie klejc do spodu stalowych profili nonych.

  Ukadanie drugiej warstwy ocieplenia [fot.: Rockwool] Mocowanie okladziny [fot.: Rockwool]
  Ukadanie drugiej warstwy ocieplenia
  [fot.: Rockwool]
  Mocowanie okladziny
  [fot.: Rockwool]


 7. Ostatnim etapem jest przykrcenie okadzin poaci i stropu nad poddaszem. Okadziny poddasza przykrcamy wkrtami do profili nonych. Rozstaw wkrtów podaj producenci okadzin (najczciej nie powinien by wikszy ni 25-35cm). Okadziny montujemy w taki sposób, aby ich dusze krawdzie byy prostopade do rusztu. Poczenia okadzin wzdu krótszych boków przesuwamy w ssiednich rzdach okadzin o minimum jedn odlego miedzy profilami pionowymi. Poaczenia poprzeczne wykonujemy zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie uoenia pyt eliminuje powstawanie pocze krzyowych (miejsce styku 4 okadzin) i zapewnia zwikszenie sztywnoci zabudowy poddasza.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone