Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ocieplenie | Wentylacja | Aranacje | Adaptacja strychu

Tutaj jeste: Poddasze / Aranacje

Okna drewniane? Najlepiej sosnowe!

kategoria: Aranacje
Okna drewniane? Najlepiej sosnowe!
Okna drewniane? Najlepiej sosnowe!

Wymiana okien na nowe nie naley do inwestycji ani przyjemnych, ani tanich. Kady wikszy remont wie si ze znacznymi kosztami. Z tego wzgldu staramy si zawsze wykonywa remonty moliwie jak najlepiej, przy wykorzystaniu wysokiej jakoci materiaów budowlanych. Stolarka okienna, jeeli jest odpowiednio zadbana, moe spokojnie suy nam przez kilkadziesit lat. Badania wskazuj, e moe wytrzyma nawet do 90 lat w dobrej kondycji. Z tego wzgldu jeeli nie chcemy wykonywa zbyt czsto wymiany okien, powinnimy postawi na okna drewniane. Sporód nich szczególn uwag warto zwróci na okna sosnowe, gdy idealnie cz w sobie proporcje jakoci do ceny.

Wyboru naley dokona z rozwag. Ilo potrzebnego czasu oraz warto wydanych pienidzy przy ewentualnej wymianie jest znaczna. Podstawowym wyborem który przed nami stoi jest wybór materiau na stolark okienn. Tak jak ju wczeniej zostao wspomniane, godne polecenia wydaj si okna drewniane sosnowe. S one bardzo dobrym rozwizaniem. cz w sobie bardzo dobre parametry techniczne z przyjazn dla kieszeni cen. S te stosunkowo atwe w montau, dlatego proces ten nie nastrczy dodatkowych trudnoci zatrudnionym przez nas fachowcom.

Izolacja termiczna przede wszystkim

Jednym z najwaniejszych czynników, jakie powinnimy bra pod uwag przy wyborze okien, jest ich stopie izolacji termicznej. Chodzi przede wszystkim o to, czy przepuszczaj one ciepo. Jest to bardzo wana kwestia, zwaszcza w sytuacji, kiedy musimy ogrza cay dom. Szczelne okna potrafi w drastyczny sposób wpyn na wysoko rachunków za ogrzewanie. Im wyszy stopie izolacji cieplnej, tym lepiej. Generalnie wyglda to tak, e wysoki poziom izolacji oznacza, e ciepe powietrzne z wntrza domu nie ucieka na zewntrz, za chodne powietrze z zewntrz nie dostaje si do rodka. Na poziom izolacji termicznej okna ma wpyw nie tylko sam materia, z którego zostaa wykonana stolarka okienna, lecz równie rodzaj zamontowanej szyby fachowo montay okna.

Czy lepiej zapaci wicej za wyszej jakoci okna? Z punktu widzenia czystej ekonomii lepiej jest wyda wicej na wstpie, gdy czynimy w ten sposób oszczdnoci w dugiej perspektywie. Chodzi oczywicie o wspomniane powyej oszczdnoci w rachunkach za ogrzewanie. Okna s bardzo istotnym elementem, zwaszcza w domku jednorodzinnym. Najwicej ciepa ucieka z niego przez dach, bo okoo 30 procent. Na drugim za miejscu s przede wszystkim okna oraz drzwi. Z tego wzgldu poziom izolacji cieplej powinien by jedn z najwaniejszych cech okna, na które powinnimy zwraca uwag podczas procesu zakupowego. Warto wiedzie, e wspóczynnik przenikalnoci cieplnej, oznaczany literk U.

Izolacja akustyczna w przypadku drewnianych okien sosnowych

Bardzo wana podczas wyboru okien jest izolacja akustyczna. Z punktu widzenia finansowego stoi jednak niej ni izolacja termiczna. Od tego, jak dobrze okna tumi dwiki, nie zale nasze rachunki, lecz jedynie komfort ycia. Problem izolacji akustycznej nie tyczy si kadego domu. Jest to uzalenione przede wszystkim od jego lokalizacji. Najbardziej naraone na wpyw haasu s posesje znajdujce si bezporednio przy ruchliwych drogach. Istotne jest równie to, w któr stron zwrócone jest dane okno. Jeeli bezporednio na ruchliw ulic - wówczas naley baczniej przyjrze si poziomowi izolacji akustycznej, jak dane okno powinno zapewnia.

Mogoby si wydawa, e zarówno w przypadku izolacji akustycznej, jak i termicznej, ideaem byaby pena szczelno. W rzeczywistoci jest jednak inaczej. Dom czy mieszkanie potrzebuj pewnej dozy wentylacji. Jest to zwizane przede wszystkim z wilgoci, która w przypadku braku cyrkulacji powietrza przyczynia si do szybkiego rozwoju grzybów oraz pleni. Tyczy si to w pierwszej kolejnoci pomieszcze o podwyszonej wilgotnoci, czyli na przykad azienki, ubikacji czy pralni. Nowoczesne okna drewniane posiadaj specjalne systemy wentylacji, takie jak wywietrzniki i nawiewniki. Na poziom oferowanej izolacji maj równie bardzo duy wpyw uszczelki oraz zastosowane okucia.

Trwao na lata dziki oknom drewnianym

Oczywistym faktem jest, e okna powinny wykazywa wysok odporno mechaniczn. Naley na to zwraca szczególn uwag w przypadku tych okien, o których wiemy, e bd czciej uywane. Drewno sosnowe cechuje si bardzo dobrymi parametrami sztywnoci oraz odpornoci. Jest ono redniej twardoci. Im drewno cisze i gstsze, tym bardziej odporne. Dlatego w przypadku okien, które bd bardzo czsto uywane, warto zastanowi si, czy nie lepiej uy czego twardszego. Co polecamy? Jednym z najbardziej odpornych gatunków drewna, który bez wikszych problemów dostaniemy na naszym rynku, jest modrzew. Im drewno twardsze, tym odporniejsze, lecz równie tym trudniejsze w obróbce. Z tego te powodu jest drosze. wierk naley do materiau, który jest tani, jednak mao wytrzymay. wierk polecamy wic stosowa w pomieszczeniach, gdzie okna s otwierane okazyjnie.

Jak wspominalimy na pocztku artykuu okna drewniane mog z powodzeniem suy przez dziesitki lat. Wymagana jest jednak ich czasowa konserwacja, aby nie straciy swoich dobrych parametrów technicznych. Im lepiej dbamy o stolark okienn, tym duszy bdzie jej realny okres uytkowania. Ramy i profile okienne dobrze jest poddawa okresowej konserwacji raz na pi lat. Drewno fabrycznie pokrywane jest odpowiednimi powokami ochronnymi. Nie trwaj one jednak wiecznie, i trzeba dba o ich utrzymanie. Okna po konserwacji prezentuj si lepiej, rosn ich walory estetyczne. Dlatego nie powinnimy traktowa tego jako minusu drewnianych okien.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone